Аналіз глинистої сировини

Перед будівництвом сучасних заводів з виробництва керамічних виробів або перед реконструкцією старих підприємств вкрай важливим є проведення ретельних фізико-хімічних і технологічних досліджень базової глинистої сировини.

Такі дослідження, які робляться з використанням сучасних точних приладів і застосуванням наукових методів, необхідні для відпрацювання оптимальних параметрів і технологій майбутнього виробництва. Вони дозволяють, ще до початку будівельних робіт, відповісти на багато питань щодо підбору обладнання, мінімізувавши витрати і ризики. Наприклад, грамотно проведені термічний й дилатометрічний аналізи глинистої сировини, які є обов'язковими при  фізико-хімічних дослідженнях, дозволяють врахувати всі особливості його поведінки при нагріванні і охолодженні, що забезпечує коректну розробку режиму випалу напівфабрикатів, адаптованого до конкретних сировинних матеріалів, і в кінцевому підсумку сприяє економії палива.

Як показує досвід, дилатометричні дослідження сировини дозволяють скоротити час пусконалагоджувальних робіт печі випалу в 2-3 рази. Крім того, дані, отримані в результаті комплексних фізико-хімічних і кераміко-технологічних досліджень сировинних матеріалів, дозволяють обгрунтувати вибір базової сировини, оптимізувати склад шихти, спрогнозувати властивості майбутніх керамічних виробів. Вони, також, є обов'язковими для розробки технологічного регламенту виробництва.

З урахуванням новітніх тенденцій розвитку ринку керамічних будівельних матеріалів, технологій їх отримання, а також виробничих проблем підприємств і особливостей сировинної бази галузі ми активно розвиваємо наступні напрямки:

- комплексне вивчення глинистого сировини для виробництва керамічних будівельних матеріалів і видача рекомендацій по спрямованій корекції технологічних властивостей глин;

- дослідження формувальних властивостей пластичних керамічних мас з використанням моделі промислового вакуум-преса;

- дослідження сушильних властивостей глинистої сировини і керамічних мас з наступним обґрунтуванням виробничих режимів сушки і випалу напівфабрикатів;

- встановлення причин висолоутворення на лицьових керамічних виробах і розробка способів їх усунення;

- розробка і оптимізація складів технологічних сумішей і технологічних параметрів виробництва рядових, лицьових, клінкерних керамічних виробів, а також вогнетривів і вогнетривких теплоізоляційних матеріалів, отриманих за технологією пластичного формування і напівсухого пресування;

- розробка наукових методів для прогнозу напрямків промислового використання полімінеральної глинистої сировини;

- створення енергозберігаючих технологій стінової кераміки з використанням різних видів палива і паливних добавок;

- розробка технології теплоефективної стінової кераміки (високопустотні керамічні камені, пористо-пустотілі блоки, ефективна цегла);

- отримання фасадної кераміки широкої кольорової гами з використанням природних і техногенних хромофорних добавок;

- оптимізація структурно-реологічних і формувальних властивостей керамічних мас з використанням промислових хімічних продуктів і їх замінників для отримання виробів методом жорсткої і напівжорсткої екструзії;

- отримання будівельних матеріалів з високим ступенем утилізації промислових відходів (фасадна кераміка з використанням відходів флотації вугілля, як мінеральної добавки і основної сировини, безвіпальні будівельні вироби на основі золощелочного в'яжучого, золи ТЕЦ, як замінника легкоплавких глин, гранульований матеріал для дорожньої засипки на основі бурових шламів і пр.).

- відпрацювання технологічних параметрів грануляції матеріалів для отримання гранульованих продуктів різного функціонального призначення (паливо, фільтри, сільгоспдобрива, пігменти та ін.).

 

Інженерно-промислова група PLINFA - рішення комплексних завдань у виробництві керамічних будівельних матеріалів.